Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα International Police Association IPA. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα International Police Association IPA. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Ανάδειξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της Τ.Δ. ΙΡΑ Λάρισας.

Ανάδειξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της Τ.Δ. ΙΡΑ Λάρισας.


Με χαρά σας ανακοινώνουμε πώς την καταληκτική ώρα 14.00 της 29.04.2017 βάσει του Καταστατικού του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών των άρθρων 15 (Διοίκηση) & 34 (Αρχαιρεσίες) και της ανωτέρω σχετικής, αναδείχθηκαν δεκαέξι (16) υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή για τις αρχαιρεσίες της 4 & 11.05.2017 ως ακολούθως:
Α΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  (Σταυροί 1 έως 9)

…..    1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κωνσταντίνος
…..    2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος
…..    3. ΔΑΜΙΑΝΟΥ Ελένη
…..    4. ΖΑΧΟΣ Σωτήριος
…..    5. ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ Δημήτριος
…..    6. ΚΑΙΑΡΑΣ Αθανάσιος
…..    7. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλεύς-Βαλάντης
…..    8. ΛΑΜΠΡΟΥ Θεολόγης
…..    9. ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη
…..   10. ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος
…..   11. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεωργία
…..   12. ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ Ευάγγελος
…..   13. ΤΣΑΝΑ Πηνελόπη
…..   14. ΤΣΙΡΩΝΗ-ΧΡΗΣΤΑΚΗ Δήμητρα
…..   15. ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος
…..   16. ΧΑΡΕΤΙΔΟΥ Μαρία

Β΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Σταυροί 1 έως 3)
…..    1. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ Αθανασία
…..    2. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Νικολέτα
…..    3. ΤΖΗΛΕΛΗ Άννα

Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία!


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΒΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΛΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Πασχαλινές Ευχές της Τ.Δ. Αστυνομικών ΙΡΑ Λάρισας. Easter Wishes from IPA Region of Larissa, Greece.

Πασχαλινές Ευχές της Τ.Δ. Αστυνομικών ΙΡΑ Λάρισας. Easter Wishes from IPA Region of Larissa, Greece.


Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών σας εύχεται Καλό Πάσχα & είθε η Ανάσταση του Ιησού Χριστού να διαδώσει το μήνυμα της Ειρήνης στον Κόσμο μας.
Ο Πρόεδρος                                                                                       Η Γραμματέας
Αβέλλας Μιχαήλ                                                                            Λιάκου Αφροδίτη


The temporary Board of Directors of International Police Association/
Region of Larissa, Greece wishes you Happy Easter and may 
the Resurrection of Jesus Christ spreads the message of Peace to our World.

The President                                                                                            The Secretary
Avellas Michail                                                                                        Liakou Afroditi

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Συνεδρίαση και Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την Ετήσια Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Τ.Δ. Λάρισας/ I.P.A.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΙΡΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  Στην Λάρισα την 8η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 11:00 συνήλθε η Διοικούσα Επιτροπή της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Λάρισας στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, οδός Γ. Παπανδρέου αριθ.14, η οποία συγκροτήθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού της ΔΕΑ, για να συζητήσει και λάβει απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μελών Τοπικής Διοίκησης Λάρισας/ΙΡΑ, για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Γενομένης προσκλήσεως ευρέθησαν παρόντες οι:
1. .ΑΒΕΛΛΑΣ Μιχαήλ
2. .ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη
3. .ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλέας-Βαλάντης
4. .ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κωνσταντίνος
5. .ΤΖΗΛΕΛΗ Άννα
6. .ΧΑΡΕΤΙΔΟΥ Μαρία
7. .ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ Ευάγγελος

 Στη συνέχεια, εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. ΑΒΕΛΛΑΣ Μιχαήλ και Γραμματέας η κα. ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη
Ο Πρόεδρος κάλεσε την Γραμματέα να εισηγηθεί το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και μετά από συζήτηση αποφασίστηκε:
1. Η Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια αρχαιρεσιών να πραγματοποιηθεί την 4η Μαΐου  ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας οδός Γ. Παπανδρέου αριθ. 14. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 11η Μαΐου και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο.
2. Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου να υποβληθούν στη Διοικούσα Επιτροπή το αργότερο μέχρι την 29η Απριλίου 2017  και ώρα 14:00   ( πέντε μέρες προ της ημερομηνίας πραγματοποιήσεως  της Γενικής Συνέλευσης, αρ.34 καταστατικού ΔΕΑ).
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε τη λύση της Συνεδρίασης και κάλεσε τα παριστάμενα μέλη να υπογράψουν το παρόν πρακτικό, το οποίο θα υποβληθεί στο Ελληνικό Τμήμα ΙΡΑ σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.6 του Καταστατικού,  ως ακολούθως:

         ---------------------------------------------------                                                

 Λάρισα 08 Απριλίου  2017 ΠΡΟΣ: ΟΛΑ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  Τ.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ/Δ.Ε.Α.

                       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσια  Εκλογοαπολογιστική Γενική  Συνέλευση.
                   
                            Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

             Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην    Ετήσια  Γενική  Συνέλευση  των  μελών  της  Τοπικής  Διοίκησης  Λάρισας/ ΔΕΑ η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 41 του Καταστατικού της Ι.Ρ.Α, σε  πρώτη  συνεδρίαση  την  4η Μάιου 2017 και  ώρα 10:00 στα γραφεία μας (οδός Γ. Παπανδρέου αριθ. 14) και σε περίπτωση μη απαρτίας,  η  δεύτερη  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  χωρίς  άλλη  ενημέρωση  στις 11 Μαΐου 2017  και  ώρα  10:00΄στην  αίθουσα  πολλαπλών χρήσεων Δ.Α. Λάρισας (3ος όροφος Αστυνομικού Μεγάρου), για  τη  συζήτηση- λήψη  αποφάσεων  επί  των  παρακάτω  θεμάτων  της  Ημερησίας  Διατάξεως και εκλογές  για την ανάδειξη Νέου  Δ.Σ. και  Εξελεγκτικής   Επιτροπής .  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :
1. Εκλογή  Προεδρείου  Γεν. Συνελεύσεως.
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
3. Λοιπά θέματα.

Σημείωση : Υπενθυμίζουμε  σε  όλους  όπως  προσέλθετε  στην  δεύτερη  συνεδρίαση στις 11 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00΄με  την  ταυτότητά  σας. Για  τα  εν  αποστρατεία μέλη  μας  θα  γίνονται  εισπράξεις  συνδρομών  την  ημέρα  της  Γενικής  Συνελεύσεως.
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00΄ ΣΤΗΝ Κα ΛΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΤΗΛ.697751080)

SERVO  PER  AMIKECO

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΒΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΛΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ