Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επανάσταση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επανάσταση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Η θυσία του Παπαφλέσσα εξιλέωση από την προδοσία του στον όρκο της Φιλικής Εταιρείας.

Ελαιογραφία, έργο του Ανδρέα Γεωργιάδη - Κρητός. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Σαν σήμερα, 20 Μαϊου 1825 χάθηκε ο Παπαφλέσσας στο Μανιάκι. Ο οθωμανικός κι αιγυπτιακός στρατός σάρωνε τα πάντα σε Ρούμελη και Μοριά. Έλληνες φυλάκιζαν τους γενναίους και ήρωές τους για το ποιος θα φάει τις δανεικές λίρες και θα κυβερνά, βάζοντας τις βάσεις του φερεφωνισμού που κατέχουμε σταθερά και άξια μέχρι σήμερα. Ακόμη κι αυτοί που θυσιάστηκαν είχαν παρασυρθεί από την πλανεύτρα εξουσία κι είχαν ξεχάσει τον όρκο στην Φιλική Εταιρεία. 
Σε μία κρίση συνειδήσεως μία ηρωική πλην αμφίρροπη προσωπικότητα της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας αποφασίζει να σταθεί σε μια χαμένη μάχη, σε μία μάχη εξιλέωσης με τους προσωπικούς του δαίμονες. Δεν το άντεχε κι ο ίδιος μάλλον να βρίσκεται φυλακισμένος ο Αρχιστράτηγος Θοδωρής Κολοκοτρώνης στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στην Ύδρα κι αυτός να κατέχει τον τίτλο του Υπουργού Εσωτερικών κι Αστυνομίας κι αποφασίζει να σταθεί για να χαθεί.
Κι ο θάνατος του  θάνατος εξιλέωσης από την προδοσία στον όρκο που δώσανε προς την Ιερά πλην τρισάθλια Πατρίδα και το νεκροφίλημα από τον Ιμπραήμ ήταν η άφεση αμαρτιών, το επιστραφέν φιλί του Ιούδα. 
Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι όταν από το 1823 εώς το 1825 η σκλαβωμένη Ελλάς πολεμούσε με Οθωμανούς  κι Αιγυπτίους και ταυτόχρονα είχε Εμφύλιο Πόλεμο;  
Επειδή όμως η κάθε ιστορική ανάμνηση έχει και το ηθικό της δίδαγμα, πώς αναφερόμαστε στον χωροχρόνο εμείς οι νεοΈλληνες σε συνάρτηση με τους αγωνιστές της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821;
Ως λαός με παράσημα δίχως αξία και φαγοπότες με Αλτσχάιμερ της ιστορικής μας κληρονομιάς και παρακαταθήκης. Καταλύτης στο χρόνο είναι η διαρκής προδοσία, έριδες και φιλονικίες που έως τώρα στο ιστορικό συνεχές οδηγούν στο αίμα. Αντίδοτο είναι η μαγιά των ολίγων, η μειοψηφία των γενναίων, αυτή που μνημνονεύει κι ο Μακρυγιάννης που λοιδωρείται, φυλακίζεται, πολεμάει, χάνεται κι όμως νικάει. 
Μάλλον ο αχός του χαμού τους ξυπνά των ατόλμων τον βαθύ ύπνο με ένα εφιάλτη κι ένα ερώτημα: << Τί θα συμβεί σε εμάς, τώρα πού χαθήκαν κι αυτοί; Ποιος θα μας υπερασπίσει; Ποιος θα μάθει για  να σταθεί; Ποιος θα τους μιμηθεί; Η ανδρεία δεν έχει δαχτυλίδια για διαδόχους >>.
Και άλλες φορές ξυπνάνε και σώζονται όπως στον Μαραθώνα, στις Θερμοπύλες, στο Μανιάκι ή στου Βατάτζη τους καιρούς.
Κι άλλες αλλάζουν πλευρό στον ύπνο, κλείνονται στα μοναστήρια όπως με την Άλωση το1453 μ.Χ. ή περιμένουν να κλείσουν τα χουσμέτια με τον σφαγέα ή να έρθουν στρατηγοί από αλλού να σώσουν τον βιο τους. Και ξεγελιούνται οικτρά. Από την Ιωνική Επανάσταση και την καταστροφή της Μιλήτου το 494 π.Χ., έως την γενοκτονία των Ποντίων, την Μικρασιατική Καταστροφή και την Κατεχόμενη Κύπρο μέχρι την επόμενη Ιφιγένεια του Ελληνισμού. 
Κι ίσως κάποιοι να νιώσουν την ανάγκη εξιλέωσης για λύτρωση σε αυτά που αγαπήσαν και σκοτώσαν με πάθος.
Ελλάς, 20.05.2017
Αβέλλας Μιχάλης
 
Υ.Γ.: Παρακάτω παρατίθεται ο όρκος της Φιλικής Εταιρείας σε μικρότερη γραμματοσειρά, ένεκα της ιστορικής λήθης.
   Όρκος Φιλικής Εταιρείας 

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της, μήτε να σταθώ κατ΄ουδένα λόγον ή αφορμή του να καταλάβωσι άλλοι ποτέ, ότι γνωρίζω τι περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικόν ή φίλον μου.

Ορκίζομαι ότι εις το εξής δεν θέλω έμβει εις καμμίαν εταιρείαν, οποία και αν είναι, μήτε εις κανέναν δεσμόν υποχρεωτικόν. Και μάλιστα, οποιονδήποτε δεσμόν αν είχα, και τον πλέον αδιάφορον ως προς την Εταιρείαν, θέλω τον νομίζει ως ουδέν.

Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου αδιάλλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να μη μεταχειριστώ ποτέ βίαν δια να αναγνωρισθώ με κανένα συνάδελφον, προσέχων εξ εναντίας με την μεγαλυτέραν επιμέλειαν να μην λανθασθώ κατά τούτο, γενόμενος αίτιος ακολούθου τινός συμβάντος, με κανένα συνάδελφον.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.

Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.

Ορκίζομαι να μην ωφελώμαι κατ΄ουδένα τρόπον από τα χρήματα της Εταιρείας, θεωρών αυτά ως ιερό πράγμα και ενέχυρον ανήκον εις όλον το Έθνος μου. Να προφυλάττωμαι παρομοίως και εις τα λαμβανόμενα εσφραγισμένα γράμματα.

Ορκίζομαι να μην ερωτώ κανένα των Φιλικών με περιέργειαν, δια να μάθω οποίος τον εδέχθη εις την Εταιρείαν. Κατά τούτο δε μήτε εγώ να φανερώσω, ή να δώσω αφορμήν εις τούτον να καταλάβη, ποίος με παρεδέχθη. Να αποκρίνομαι μάλιστα άγνοιαν, αν γνωρίζω το σημείον εις το εφοδιαστικόν τινός.

Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς ! Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε. Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου. Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Η Επανάσταση του 1821. Πρέπει να μάθουμε όλοι οι Λαοί μαζί.

Η Επανάσταση του 1821. Πρέπει να μάθουμε όλοι οι Λαοί μαζί.

Την 16η Μαρτίου 2010 δημοσίευα σε μία ομιλία μου ένα άρθρο επίκαιρο για την επανάσταση του 1821 και τα μελλούμενα. Ήτανε τότε που η Ελλάδα με μία ταχύτητα αστραπιαίων κινήσεων κατακρημνιζότανε σε μία οικονομική δίνη, που έμελλε να ξεσκεπάσει τα κρυμμένα κάτω από το χαλί προβλήματά της, που θα μας συντάρασσαν όλους. Έτσι τότε στην αρχή της δίνης που κλόνισε το υπάρχον κοινωνικό-πολιτικό σύστημα της σύγχρονης βιοηθικής, αναδεικνύοντας νέα πρόσωπα και καταστάσεις που δυστυχώς απογοήτευσαν οικτρά τους προστρέχοντες απελπισμένους συμπολίτες μας, ξεκίνησα να γράφω τις παρακάτω σειρές. Το δε κείμενο το είχα ονομάσει η Επανάσταση του 1821. Χθες και σήμερα. Τώρα θα το ονόμαζα Η Επανάσταση του 1821. Πρέπει να μάθουμε όλοι οι Λαοί μαζί. Επιτακτική η ανάγκη να πορευθούμε στον δύσκολο δρόμο που διανύει η Ειρήνη στον Κόσμο με την Ιδέα της να φαντάζει ωχρή μπροστά στον αιματοβαμμένο χιτώνα του πολέμου, που προβάλλεται από όλο και περισσότερους ως η μόνη επιλογή.

Περάσανε 2 αιώνες σχεδόν από την επανάσταση των Ελλήνων ενάντια στον τουρκικό ζυγό και στη σκλαβιά 400 ετών. ΄Ητανε τότε που μια χούφτα Ελλήνων επιτέθηκε ενάντια στην αήττητη Οθωμανική αυτοκρατορία, ενάντια στην Ιερή Συμμαχία  των Μοναρχών της Ευρώπης και στην αποκήρυξη τον Ιανουάριο του 1821 του κινήματος του Υψηλάντη στο Συνέδριο του Laybach.
                Ενάντια σε όλους και σε όλα, χωρίς χρήματα και όπλα, ξυπόλητοι, ραγιάδες…. Λέγει ο Φωτάκος στα Απομνημονεύματα: «Οι περισσότεροι απ’ αυτούς  στην αρχή της επανάστασης ήταν χωρίς άρματα και άλλοι είχαν μάχαιρες, άλλοι σουγλιά και αι σημαίαι των περισσοτέρων ήταν τσεμπέρες των γυναικών των. Ερωτούσαν οι απλοί Έλληνες τότε ο ένας τον άλλο τι εμαζώχθημεν εδώ και τι θα κάνομε. Οι δε καπεταναίοι τους έλεγαν ότι εμαζώχθημεν να σκοτώσομε τους Τούρκους και να ελευθερωθώμεν. Εδώ εβλέπαμε την μεγαλειτέραν προθυμίαν του λαού. Και αι γυναίκαι ήρχοντο φορτωμένες και έφερναν και τα ζώα των φορτωμένα  κρέατα, κρασιά, ψωμιά και άλλες τροφές διά να φάγουν αι άνδραι των και οι λοιποί στρατιώται. Το δε στρατόπεδο ομοίαζε εις αύτη την περίσταση χωρικό πανηγύρι. Η έξαφνη αυτή μεταβολή έκαμε τους ανθρώπους τους απλούς περισσότερο μωροθάμαχτους. Οι δε καπεταναίοι επροσπάθουν να τους μάθουν εις την αρχή τι θα ειπεί Επανάστασις. »
Έλεγε ο Κολοκοτρώνης: «Φαντάσου έναν καπετάνιο που ξεκινάει μες στη φουρτούνα με το πλοίο, και όλοι λέγουν που πάει αυτός με τέτοια φουρτούνα; Και τελικά τα καταφέρνει και όλοι λέγουν ότι άξιος καπετάνιος και μπράβο του κι εμείς κιοτήδες είμαστε. Αν δεν τα κατάφερνε και πνιγόντουσαν, θα έλεγαν  τρελός ήταν και τους επήρε στο λαιμό του!  Έτσι κι ο Αγώνας για την ελευθερία του Γένους, αν αποτύγχανε τρελοί ήμασταν που ξεσηκωθήκαμε ». Έτσι ξεκινήσαμε.
Από το Ιάσιο, στην Καλαμάτα και στην ανύψωση του λάβαρου της Επανάστασης στην Μονή της Α. Λαύρας, στην Αλαμάνα και στον ηρωικό Αθανάσιο Διάκο και στο Χάνι της Γραβιάς με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και την άλωση της Τριπολιτσάς που έδωσε φτερά στην ψυχή των Ελλήνων.
Και όπως πάντα, όταν νικάμε μας αρέσει να τρωγόμαστε!  Για χάριν της εξουσίας και του άρχεσθαι φυλακίζεται ο Αρχιστράτηγος των νικών, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και πολλοί άλλοι. Διωγμοί, καταστροφές και θάνατος… Εμφύλιος σπαραγμός… Οι προσωρινές ελληνικές κυβερνήσεις δανειζόντουσαν χρήματα με ενέχυρο την Ελλάδα, αποσκοπώντας στη διατήρηση της εξουσίας συνάπτοντας άνομες δοσοληψίες, δωροδοκώντας, ονοματίζοντας το συναγωνιστή και αδελφό μες στον αχό του πολέμου, τώρα ως αντάρτη και εξοντώνοντας τον για χάριν της πολιτικής αντιπαλότητας !!! Γκρεμίζουνε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο από την Ακρόπολη, την στιγμή της πολιορκίας από τους Τούρκους. Έλληνας εναντίον Έλληνα, κι ακόμα δεν είχαμε ορίσει τα σύνορα με τους Οθωμανούς. Οι Οθωμανοί μας πολεμάγανε, μας λεηλατούσαν ξανά και η Επανάσταση ήταν έτοιμη να βουλιάξει! Ο Ιμπραήμ αποβιβάζεται στην Πελοπόννησο και εφαρμόζει τακτική «τσεκούρι και φωτιά»! Όλοι μπροστά του δηλώνουν υποταγή και παραδίδονται αμαχητί. Ένας στέκεται στο Μανιάκι ως άλλος Λεωνίδας, να φυλάξει Θερμοπύλες. Είναι ο Παπαφλέσσας που στήνει εκεί τα παλικάρια του μπροστά στον οργανωμένο στρατό του Ιμπραήμ. Σίγουρος ότι θα πεθάνουνε! Αλλά δεν κάνει πίσω… Ξέρει ότι το αίμα τους θα ποτίσει την Αθάνατη Ελληνική Ψυχή – το Δένδρο της Ελευθερίας –  που έχει στεγνώσει και ξεραθεί από τον σπαραγμό. Ο Μακρυγιάννης νικά στους Μύλους της Λέρνης. Όμως η Τριπολιτσά πέφτει ξανά. Το Μεσολόγγι τουρκεύει ξανά, με την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου να μένει ακόμη και σήμερα χαραγμένη στις μνήμες μας.
            Αν βάζαμε σε μία ζυγαριά και ζυγίζαμε τις νίκες και τις ήττες και βάζαμε στις ήττες και τον σπαραγμό, η ζυγαριά θα έδειχνε ότι χάσαμε!!!! Κί όμως νικήσαμε!!!
 Η Ευρώπη από την πρώτη στιγμή δημιούργησε ένα τεράστιο κίνημα Φιλελλήνων, που επηρεάζει την σιδερά βούληση της Ιερής Συμμαχίας και δη του Μέτερνιχ και μας αποστέλλουνε εμβάσματα, χρήματα, αφιερώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό στην Επανάσταση. Δημιουργούν εκστρατευτικά σώματα για να μας βοηθήσουν, κι όμως πολλοί από αυτούς δυστυχώς χάνονται άδοξα οδηγούμενοι στη σφαγή και στο χαμό από ανίκανους, αδίστακτους και ματαιόδοξους πατριώτες, που ονειρεύονται μόνον την εξουσία. Ποιος θα ξεχάσει τη μάχη του Πέτα και τη σφαγή στη Σφακτηρία; 
Η Ιστορία του Γένους μας είναι γεμάτη από λαμπρές σελίδες και σελίδες ντροπής.
Ήτανε τότε που πολεμάγανε και λέει ο Μακρυγιάννης ότι θωρεί κάποιους Έλληνες στρατιώτες να κουβαλάν δύο αγάλματα και να τα φορτώνουν σε ξένα πλοία έναντι αμοιβής των χιλίων ταλάρων! Τους λέγει τότε: «Πού τα πάτε αυτά, ωρέ; Γι’ αυτά πολεμήσαμε!!!» – Η απάντηση φυσικά που έλαβε είναι γνωστή.
Στο ένα χέρι το καριοφίλι και η δίψα για εθνική ανάταση και  στο άλλο χέρι η δοσοληψία και το εθνικό ξεπούλημα. Δύο έννοιες άκρως αντίθετες: Από τη μία η εθνική ανεξαρτησία με το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» και από την άλλη η πατριδοκαπηλία. Από τη μία πολεμούσαμε, και από την άλλη ξεπουλούσαμε τις πιο αρχαίες Μνήμες! Και αυτό κάνουμε έως και τις μέρες μας. Κι έχουμε την απαίτηση για επιστροφή των γλυπτών Παρθενώνα, όταν δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε και προστατεύσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Πόσω δε μάλλον να τα σεβαστούμε; Ποια είναι η εικόνα στα μέρη που μεγαλώσαμε, εκεί πού γελάσαμε, εκεί πού κλάψαμε, εκεί πού παίξαμε, στις πλατείες μας πού συγκεντρωνόμασταν και κάναμε τους περιπάτους μας;… Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίσαμε. Η Ελλάδα των ηρώων και των απίστευτων κατορθωμάτων και η Ελλάδα του : «ωχ, αδελφέ εσύ θα σώσεις τον τόπο;». Οι δύο όψεις ενός νομίσματος στην ίδια επιφάνεια, σαν τον Θεό Ιανό των αρχαίων Ρωμαίων. 
 «Είναι κάποιοι χαλασμοί
Σε κάποιες χώριες ώρες
Δίχως αστραπόβροντα
Κι ανεμικές και μπόρες»
                Αλλά πάντα θα ηχούν παρήγορα στα αυτιά μας οι εξής συλλαβές του Μακρυγιάννη: «Κι αν ήμαστε ολίγοι στο πλήθος του Μπραίμη παρηγοριόμαστε μ’ έναν τρόπο. Ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθε και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουνε να πεθάνουν. Και όταν κάνουν αυτήνη την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές φορές κερδαίνουν». 
                Έγραφε προφητικά ο Κωστής Παλαμάς στον Δωδεκάλογο του Γύφτου:
«Και σπρωγμένοι ως εδώ πέρα
Οι Αθάνατοι κι Ωραίοι
Από ανέμους και φουρτούνες
Και σεισμούς και χαλασμούς,
Και καραβοτσακισμένοι
Και σκληρά κατατρεμένοι
Κι από ξένους και δικούς.» 
Αυτή είναι η Ελλάδα: Ένα πλοίο που ταξιδεύει αέναα μέσα στο χωροχρόνο  με πλήρωμα θαλασσοπόρους, ναύτες, εξερευνητές και πειρατές!!!! Πού κατατρέχεται από τα ίδια της τα λάθη και ζητά με περίσσιο θράσος το λογαριασμό από τους άλλους!!! Πεπρωμένο μας δεν είναι να είμαστε σκλάβοι άλλων λαών, αλλά σκλάβοι των παθών μας!!! Εκεί που υψωνόμαστε στους Ουρανούς, τσακιζόμαστε ως άλλος Βελλεροφόντης από την έπαρσή μας.
                Κι όσα σημειώνω  τα σημειώνω, γιατί δεν υποφέρνω να βλέπω το άδικο να πνίγει το δίκιο. Είμαστε στο εμείς κι όχι στο εγώ. Και στο εξής να μάθομε όλοι μαζί (Μακρυγιάννης). Πρέπει να μάθουμε όλοι οι λαοί μαζί. Να πορευτούμε κινούμενοι μέσα στα πλαίσια του σεβασμού, της αμοιβαιότητας,  της ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων, της εσωτερικής δίψας για νέους ορίζοντες και αν μη τι άλλο της αναγκαιότητας για επιβίωση και ανέλιξη του ανθρωπίνου είδους. Να δώσουμε θαλπωρή και ανθρωπιά στους κυνηγημένους, όχι όμως και το νερό της λησμονιάς. Γιατί η ‘Οδύσσεια’ δεν θα τελειώσει ποτέ. Μέσα σε αυτούς τους δύσκολους και παράξενους καιρούς που περνάμε, οφείλουμε να βγούμε αλώβητοι από την κρίση των αξιών και να δώσουμε Ελπίδα και Φως στους επόμενους, για να κυλήσουν τον Τροχό της Ζωής με τη Σοφία της Γνώσεως.
                                             
Λάρισα 16η Μαρτίου 2010, & 24η Μαρτίου 2014 επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο του κειμένου.
Μετά τιμής                                                                                             
ΑΒΕΛΛΑΣ  Ν.  Μιχαήλ

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

25η Μαρτίου 1821. Η προσέγγιση του μέλλοντος μέσα από το αίμα των ηρώων του χθες. March 25, 1821. The approach of the future through the blood of the yesterday’s heroes.

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-765754


Γράφει ο Μιχαήλ Ν. Αβέλλας


1821, 2012. Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης, σκλαβιά και ταπείνωση του 1821 παντρεύονται με την απαξιωτική εικόνα του 2012 και με τους ‘τεμπέληδες και άχρηστους Έλληνες’. Εικόνες από το παρελθόν, ξεθωριασμένες φωτογραφίες ηρώων, κι εμείς εδώ να φαντάζουμε το θαμπό μέλλον με δυστυχία, ασάφεια και ανασφάλεια μέσα στο σκότος της σπηλιάς του Πλάτωνος. Ζώντας στο ίσως που θα συμβεί αύριο και στο φόβο που μας περιμένει μετά! Αναπολώντας πλέον αμυδρά το Θούριο του Ρήγα Φεραίου και το όραμά του σχεδόν να το έχουμε ξεχάσει. Το αίμα των ηρώων από την αρχή της φυλής των Ελλήνων να στοιχειώνει τα έγκατα της ψυχής μας, γιατί δε βρήκε τη λύτρωση και τη δικαίωση.


Ζώντας με το μίσος και την οργή των λαών, την υπεροψία του τίποτα και την εγωμανία των παρά – .. πολιτικών – κρατικών – θρησκευτικών και εγκάθετων. Ζώντας με το φόβο να μη κριθείς, οδηγήθηκες να είσαι αδρανής.


Ζώντας χωρίς ζωή, έμεινες νεκροζώντανος στους τοίχους του σπιτιού σου και στην ευχαρίστηση του ζωντανού τάφου σου. Ζώντας χωρίς ιδανικά, τώρα ικετεύεις για δανεικά.


Ζώντας κινούμενος στο πουθενά, έχασες την πυξίδα σου και στο γκρεμό πηγαίνεις.


Ζητώντας το χέρι του Θεού να ρθεί να σε σηκώσει, από αλλού όμως πιάστηκες κι αυτό σε πάει κάτω! Και τώρα πώς απορείς για όλα αυτά που υστερείς έναντι των λοιπών λαών, όταν εσύ θα είσαι αυτός που χειροκροτεί για χάριν του άρτου και των θεαμάτων;


Πού πήγαν και θαφτήκαν τα όνειρα και το αίμα των ηρώων μας για ανεξαρτησία και για ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή;;;


Πού πήγαν όλες αυτές οι θυσίες εδώ και διακόσια χρόνια σχεδόν; Πού χαθήκαν οι αγώνες μέσα στην ίντριγκα και στη δολοπλοκία των ημέτερων και παραλίγο να μην είχαμε ελευθερωθεί ποτέ; Πού πήγαν οι υπέρογκοι δανεισμοί δήθεν για τον αγώνα, που σταμάταγαν στα πουγκιά των συμβαλλομένων εν ονόματι του Έθνους; Πού πήγαν οι εκστρατεύσαντες φιλέλληνες εν ονόματι του αρχαίου ελληνικού κάλλους και τους οδήγησες σαν πρόβατα επί σφαγή στη μάχη του Πέτα;


Πού πήγαν τα αρχαία αγάλματα πού τα πουλούσες Έλληνα αγωνιστή στους ξένους για να γεμίσεις το πουγκί σου; - Έχουμε κι άλλα… Θα σκάψουμε και θα βρούμε κι άλλα να πουλήσουμε…- Και απορείς και επαιτείς την επιστροφή των απανταχού στον πλανήτη αρχαίων γλυπτών, όταν εσύ τα έδωσες με τις ευλογίες σου! Όταν εσύ δεν μπορείς να προστατεύσεις ούτε τα παρόντα και στα αρπάζουν μέρα μεσημέρι από τα μουσεία. Μοιάζεις με τη μάνα που πούλησε το παιδί της και τώρα κλαίει με μαύρο δάκρυ για το σπλάχνο που ποτέ της δε γνώρισε και θέλει πίσω.Πού πήγε η διεθνής ονομασία που μέσα είσαι Έλληνας και έξω είσαι Γραίκος. Τούτη η χώρα Ελλάς – Ελλάδα λέγεται ή μήπως είναι η Γραικιά (Greece) με τους γραικύλους σκλάβους της;Γιατί απορείς όταν φυλάκισες τον ελευθερωτή σου τον Κολοκοτρώνη και όχι μόνον, τον αποφυλάκισες να σε ελευθερώσει και αφού σε ελευθέρωσε μετά τον ξαναφυλάκισες και τον σάπισες στη φυλακή, γιατί δεν σου άρεσε ο τρόπος σκέψης του!


Γιατί ψάχνουμε να διορθώσουμε τα λάθη του κοντινού παρελθόντος, ενώ γνωρίζουμε καλά ότι τα θεμέλια του σύγχρονου ελληνικού κράτους τοποθετήθηκαν με λάθος τρόπο και σαθρά υλικά;


Γιατί αναρωτιέται όλος ο πλανήτης που η Ελλάδα δεν πέφτει;


Γιατί μπορεί όλα τα θεμέλια να ήταν σαθρά και στραβά, αλλά ο αρμός που τα έσφιξε και τα έδεσε είναι το αίμα που ποτίστηκε το έδαφος και έχει ρίζες το αθάνατο δέντρο της ελευθερίας, της ζωής και της ανεξαρτησίας! Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης έλεγε ότι: «Κι αν η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθε και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουνε να πεθάνουν. Και όταν κάνουν αυτήνη την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές φορές κερδαίνουν.».


Με αυτά τα λόγια Ελλάδα πίστεψε, κάνε την εσωτερική σου ψυχική επανάσταση και ανέβα στα σκαλοπάτια της αθάνατης δόξας για μία τελευταία φορά!!!


Με προβληματισμό, τιμή και πίστη


Αβέλλας Ν. Μιχαήλ


Αν δημοτικός Σύμβουλος Δ. Τεμπών – αστυνομικός – Μακρυχώρι ΛάρισαςMarch 25, 1821.
The approach of the future through the blood of the yesterday’s heroes.

1821, 2012. Anniversary of the Greek Revolution, slavery and humiliation of 1821 are getting married with the degrading image of 2012 and the 'lazy and useless Greeks'. Pictures from the past, faded photos of heroes, and here at now we are imagining the future with dull misery, confusion and insecurity in the darkness of the cave of Plato. Living in perhaps that will happen tomorrow and in the fear that awaits us later! Looking back now faintly the Thourios of Rigas Feraios and we have almost forgotten his vision. The blood of heroes from the beginning of the race of the Hellenes (Greeks) to haunt the depths of our souls, because it hasn’t found yet his redemption and vindication.
Living with the hate and the anger of the people, the arrogance of nothing and the egomania in spite of para- politics – para-states -para-religious and hecklers. Living with the fear not to be judged, you were driven to be idle.


Living without life, you’ re became a living dead on the walls of your house and in the pleasure of your living tomb. Living without ideals, you are now begging for loans. Living in moving to the nowhere, you lost your compass and you’re going to the cliff. Asking for the God's hand to come to pick you up, but you were caught from elsewhere and this will take you down!


And now how you wonder for all those that you are lagging as opposed to other nations, when you're the one who will be greeting with applause for the sake of bread and spectacles?
Where did they go and did they burry the dreams and the blood of our heroes for independence and free life, despite the forty years of slavery and prison??? Where did they go all these sacrifices for almost two hundred years? Where did they lose all this fights in the intrigue and in the struggles of our people, and we almost were in great danger not ever released? Where did they go the alleged extortionate borrowings for the Revolution, which stopped at the pockets and the pouches of the contracting members in the name of the Nation? Where did the Philhellenic expeditionary force go lost in the name of the ancient Greek beauty and led like a sheep to slaughter in the Battle of Peta? Where did the ancient statues go, which you Hellen (Greek) fighter you were selling just to fill your pocket and your pouch? - You said: We have more ... We will dig and find others to sell ... - And you wonder, and you are begging for the return of the everywhere’s on the planet ancient sculptures, when you gave them with your bless! When you can not protect today and the thiefs are grabbing them inside the museums at the midday of a day. You look like the mother who sold her child and now is crying with black tears for her visceral who never knew and now she wants it back.


Where did the international name go, that inside the borders you are Hellenes, and outside in the rest of planet you're Greeks. This country Hellas that is called or is it the Greece with her greeklings slaves?
Why do you wonder when you imprisoned the liberator Kolokotronis and not only him, then you released him at once just to liberate you and after he liberated you, you imprisoned him again and rotted him in prison, because you didn’t like the way that he thought! Why are we looking to correct the mistakes of the near past, even when we know that the foundations of the modern Hellenic (Greek) state were placed in the wrong way and with rotten materials?
Why does the entire planet wonder that Hellas (Greece) does not fall? Be cause even all the foundations have been decayed and wrong, but the joint that shook and dishes is the blood soiled the ground and has the roots in the Immortal Tree of Liberty, Life and Independence! The General Makriyannis said that: "And even our luck is always just a few Hellenes (Greeks). That's from the time’s beginning till the end, from the ancient years until now, and all beasts fight us to eat and they cannot win us. They eat from our lives but therm is always a yeast. And the few Hellenes decide to die. And when they make this decision a little times they lose and a lot of times they win!".
With these last words, I am calling you Hellas (Greece) to believe to yourself, do your internal mental revolution and climb to the stairs of the immortal glory for one last time!
On reflection, honour and faith
Michail N. Avellas
D. Associate Consultant of Tempi – Hellene Policeman – Makrychori, Larissa, Greece